• Gwarantujemy solidność usług
  oraz udzielamy gwarancji
 • terenem naszego działania
  jest Szczecin i okolice

Przeglądy i pomiary instalacji odgromowej

Nasza firma w swojej ofercie posiada okresowe i odbiorowe przeglądy i pomiary instalacji odgromowej i przepięciowej. Zatrudniamy osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania pomiarów i konserwacji sieci instalacji odgromowo – przepięciowej.

 • Sprawdzenie urządzenia piorunochronnego - sprawdzenie przewodów, elementów łączeniowych, wsporników, mocowania.
 • Sprawdzenie ciągłości elektrycznej urządzenia piorunochronnego.
 • Wykonanie pomiaru rezystancji uziomu.
 • Sprawdzenie stanu urządzeń ograniczających przepięcia w instalacji elektrycznej i systemach przesyłu sygnałów.

W przypadku zmian w obiekcie, instalacjach lub systemach należy sprawdzić skuteczność ochrony urządzenia piorunochronnego.

 • Stan wszystkich połączeń oraz mocowań elementów urządzenia piorunochronnego.
 • Stan korozji, zwłaszcza na poziomie ziemi.
 • Zachowanie wymaganych bezpiecznych odstępy pomiędzy elementami urządzania piorunochronnego a chronionymi urządzeniami lub elementami konstrukcji obiektu.
 • Stan połączeń wyrównawczych wewnątrz obiektu.
 • Stan urządzeń ograniczających przepięcia oraz chroniących je bezpieczników.
 • W przypadku zmian, prawidłowość wykonania nowych części instalacji zewnętrznej oraz wewnętrznej w obiekcie.

Konserwację i sprawdzenie instalacji piorunochronnej powinien dokonywać elektryk, specjalista z dziedziny ochrony odgromowej. Służąc bezpieczeństwu budynków muszą być sprawne technicznie, zwłaszcza mając na uwadze fakt, że w ostatnich latach aura nas nie rozpieszcza, a ekstremalne zjawiska pogodowe – zaskakują. Piorunochron przejmuje i odprowadza energię przekazaną w wyniku uderzenia przez piorun, chroniąc budynek, ludzi oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne znajdujące się w budynku.

Anluks Elektroinstalatorstwo, ul. Białej Mewy 9/2, 71-784 Szczecin, Andrzej Komorek, telefon +48 602 760 571