• Gwarantujemy solidność usług
  oraz udzielamy gwarancji
 • terenem naszego działania
  jest Szczecin i okolice

Pomiary oświetlenia ewakuacyjnego

Zadaniem oświetlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie oświetlenia pomieszczeniom w przypadku zaniku oświetlenia elektrycznego. Oświetlenie awaryjne zapewnić musi czas niezbędny do bezpiecznego zakończenia wykonywanych czynności oraz bezpiecznego opuszczenia pomieszczeń. W związku z tym, że instalacje oświetlenia awaryjnego mają związek z bezpieczeństwem ludzi, zaliczane są do urządzeń przeciwpożarowych, to jego skuteczność, oświetleniowe i elektryczne parametry są uszczegółowione w kilku obowiązujących w Polsce normach. Najważniejszą z nich jest PN-EN 1838:2005 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne”. Według tej normy ten rodzaj oświetlenia obejmuje: awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i oświetlenie zapasowe. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne obejmuje:

 • Oświetlenie drogi ewakuacyjnej – ułatwia bezpieczne opuszczenie miejsca pobytu, umożliwia identyfikację drogi ewakuacyjnej, ułatwia lokalizację i stosowanie sprzętu pożarowego.
 • Oświetlenie strefy otwartej – zapobiega wybuchowi paniki.
 • Oświetlenie strefy wysokiego ryzyka – zwiększa bezpieczeństwo osób pracujących w strefie o powiększonym ryzyku.

Oświetlenie zapasowe umożliwia kontynuację rozpoczętych czynności, powinno załączyć się najpóźniej 2s po zaniku oświetlenia podstawowego i działać przez co najmniej dwie godziny.

Nasza firma wykonuje pomiary i kontrole sprawdzające niezawodność systemu oświetlenia ewakuacyjnego. Sprawdzamy:

 • Stan modułów awaryjnych, opraw ewakuacyjnych.
 • Stan baterii
 • Weryfikacja instalacji oświetlenia ewakuacyjnego pod kątem prawidłowego rozmieszczenia jej poszczególnych elementów

Przy pomiarach instalacji oświetlenia ewakuacyjnego kierujemy się obowiązującymi normami i rozporządzeniami.

Robimy pomiary zgodnie z Polską Normą, a nasze urządzenia posiadają wszystkie wymagane prawem i dobrą praktyką atesty i świadectwa. Posiadamy certyfikat wydany przez Centrum Naukowo-Badawacze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, dotyczący oświetlenia awaryjnego w zakresie projektowania, instalacji i konserwacji.

Nasze protokoły z przeprowadzonych pomiarów są honorowane przez Państwową Straż Pożarną w zakresie spełnia niania norm ochrony przeciwpożarowej.

Anluks Elektroinstalatorstwo, ul. Białej Mewy 9/2, 71-784 Szczecin, Andrzej Komorek, telefon +48 602 760 571