• Gwarantujemy solidność usług
    oraz udzielamy gwarancji
  • terenem naszego działania
    jest Szczecin i okolice

Instalacje odgromowe

Zmieniające się warunki atmosferyczne, gwałtowne wyładowania to zjawiska, z którymi spotykamy się ostatnio coraz częściej. W ciągu jednej burzy możemy stracić cały dorobek życia. Poprawie bezpieczeństwa budynku służy instalacja odgromowo – przepięciowa, spełniająca funkcję ochronną przed wyładowaniami atmosferycznymi, i minimalizująca skutki zwarć i przepięć, do których dochodzi w instalacji na skutek bliskiego uderzenia pioruna. Dzięki wyposażeniu budynku w tego typu instalację, chronimy urządzenia i sprzęt elektryczny podłączony do sieci w domu, zwiększamy również nasze własne bezpieczeństwo. Instalacja odgromowa to metalowe przewody, zamocowane na dachu budynku, połączone z ziemią, odprowadzające w bezpieczny sposób energię uderzającego pioruna. Składnikami instalacji odgromowej są zwody, przewody odprowadzające, przewody uziemiające i uziomy.

Proponujemy Państwu:

  • Wykonanie instalacji odgromowej w technologii tradycyjnej oraz z głowicą aktywną
  • Przeglądy, modernizację i konserwację instalacji istniejących
  • Pomiary instalacji odgromowej – powinny być wykonywane co najmniej raz w roku, kontrola wyłącznika głównego, pomiary skuteczności zerowania, rezystancja uziemienia, kontrola ciągłości elektrycznej urządzenia, kontrola stanu połączeń, mocowań, korozji
  • Montaż uziemienia
  • Montaż połączeń wyrównawczych

Anluks Elektroinstalatorstwo, ul. Białej Mewy 9/2, 71-784 Szczecin, Andrzej Komorek, telefon +48 602 760 571