• Gwarantujemy solidność usług
    oraz udzielamy gwarancji
  • terenem naszego działania
    jest Szczecin i okolice

Oświetlenie drogi ewakuacyjnej

Systemy oświetlenia awaryjnego powinien być tak projektowany, by umożliwić bezpieczną ewakuację. Właściwą widzialność zapewniają oprawy oświetleniowe umieszczone co najmniej dwa metry nad podłogą, przy znakach bezpieczeństwa i każdym wyjściu ewakuacyjnym, w pobliżu schodów, zapewniając oświetlenie poszczególnych stopni, w pobliżu każdej zmiany poziomu, zmianie kierunku i skrzyżowaniu korytarzy, w pobliżu każdego wyjścia zewnętrznego, oraz w pobliżu urządzeń przeciwpożarowych i przycisków alarmowych. W przypadku zaniku oświetlenia podstawowego, oświetlenie awaryjne powinno załączyć się w ciągu najpóźniej 2 s od utraty zasilania, a czas, w jakim powinno działać oświetlenie ewakuacyjne to jedna godzina. Każdy schemat i projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego spełniać musi restrykcyjne normy. Proponujemy Państwu:

  • weryfikację i kontrolę posiadanego systemu oświetlenia awaryjnego
  • wykonanie projektu systemów oświetlenia awaryjnego wykonywane w oparciu o obowiązujące przepisy
  • montaż i konserwacja instalacji oświetlenia awaryjnego
  • pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego

Anluks Elektroinstalatorstwo, ul. Białej Mewy 9/2, 71-784 Szczecin, Andrzej Komorek, telefon +48 602 760 571