• Gwarantujemy solidność usług
    oraz udzielamy gwarancji
  • terenem naszego działania
    jest Szczecin i okolice

Oświetlenie awaryjne

Oświetlenie awaryjne to system oświetlenia, służący do oświetlenia pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych, miejsc o szczególnym zagrożeniu, stref otwartych w przypadku awarii zasilania oświetlenia podstawowego. W związku z tym, że jest to zabezpieczenie przeciwpożarowe, służące poprawie warunków bezpieczeństwa ludzkiego, osoby zajmujące się projektami, schematami, weryfikacją oraz użytkowaniem sieci oświetlenia awaryjnego powinny stosować się do norm i przepisów obowiązujących w danym kraju. W Polsce, projekt wykonany przez projektanta instalacji elektrycznych z wymaganymi uprawnieniami, wymaga jeszcze uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Instalacja oświetlenia awaryjnego musi zostać wykonana ściśle według projektu, a jej dopuszczenie do eksploatacji musi zostać poprzedzone wykonaniem prób i pomiarów odbiorczych, które potwierdzą jej w pełni sprawne działanie. Instalacja oświetlenia podlega corocznym badaniom okresowym, potwierdzającym jej stan techniczny.

Usługi naszej firmy obejmują:

  • Projekty i schematy oświetlenia awaryjnego wraz z obliczeniami natężenia oświetlenia
  • Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego
  • Montaż instalacji oświetlenia awaryjnego w systemie zasilania centralnego i indywidualnego
  • Weryfikację posiadanych projektów, schematów oraz już istniejących systemów pod kątem prawidłowości rozmieszczenia wszystkich elementów instalacji oświetlenia awaryjnego
  • Dostawę opraw, modułów awaryjnych, baterii oraz systemów centralnego monitorowania firm Awex, Hybryd, Tmtechnologie

Jakość naszych usług gwarantują: Certyfikat w zakresie oświetlenia w zakładzie pracy, zasad doboru i pomiarów Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz certyfikat wydany przez Centrum Naukowo-Badwacze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, dotyczący oświetlenia awaryjnego w zakresie projektowania, instalacji i konserwacji.

Anluks Elektroinstalatorstwo, ul. Białej Mewy 9/2, 71-784 Szczecin, Andrzej Komorek, telefon +48 602 760 571