• Gwarantujemy solidność usług
    oraz udzielamy gwarancji
  • terenem naszego działania
    jest Szczecin i okolice

Czasookresy pomiarów elektrycznych

Wymóg badań okresowych reguluje Prawo Budowlane. Terminy badań uzależnione są od warunków środowiskowych, w jakich instalacja elektryczna musi funkcjonować. Istotne jest, że dla większości budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych, w których nie występują ekstremalne zjawiska, kontrole okresowe muszą być przeprowadzane raz na pięć lat. Terminy badań w formie przystępnej tabeli:

RODZAJ POMIESZCZENIA OKRES CZASU POMIĘDZY POMIARAMI REZYSTANCJI IZOLACJI OKRES CZASU MIĘDZY POMIARAMI SKUTECZNOŚCI OCHRONY
O wyziewach żrących Nie rzadziej, niż co 1 rok Nie rzadziej, niż co 1 rok
Zagrożone wybuchem Nie rzadziej, niż co 1 rok Nie rzadziej, niż co 1 rok
Otwarta przestrzeń Nie rzadziej, niż co 5 lat Nie rzadziej, niż co 1 rok
Bardzo wilgotne, o wilgotności ok. 100%, przejściowo wilgotne 75 do 100% Nie rzadziej, niż co 5 lat Nie rzadziej, niż co 1 rok
Gorące, o temperaturze powietrza ponad 35°C Nie rzadziej, niż co 5 lat Nie rzadziej, niż co 1 rok
Zagrożone pożarem Nie rzadziej, niż co 1 rok Nie rzadziej, niż co 5 lat
Stwarzające zagrożenie dla ludzi (ZL I, ZL II, ZL III)* Nie rzadziej, niż co 1 rok Nie rzadziej, niż co 5 lat
Zapylone Nie rzadziej, niż co 5 lat Nie rzadziej, niż co 5 lat
Pozostałe, nie wymienione w punktach 1-8 Nie rzadziej, niż co 5 lat Nie rzadziej, niż co 5 lat

*ZL I – są to budynki użyteczności publicznej, gdzie mogą przebywać ludzie w grupach liczących ponad 50 osób
ZL II – budynki przeznaczone dla ludzi niepełnosprawnych ruchowo
ZL III – budynki biurowe, szkoły, domy studenckie, internaty, bursy, hotele, przychodnie lekarskie, ośrodki zdrowia, sanatoria, centra handlowo – usługowe, koszary, zakłady karne, szpitale i inne budynki, w których może przebywać do 50 osób

Anluks Elektroinstalatorstwo, ul. Białej Mewy 9/2, 71-784 Szczecin, Andrzej Komorek, telefon +48 602 760 571