• Gwarantujemy solidność usług
    oraz udzielamy gwarancji
  • terenem naszego działania
    jest Szczecin i okolice

Oświetlenie miejsc o szczególnym zagrożeniu

Miejsca o szczególnym zagrożeniu nazywane strefą wysokiego ryzyka. Oświetlenie miejsc o szczególnym zagrożeniu ma zapewnić bezpieczeństwo ludziom, których praca lub zajęcie obarczone jest potencjalnym ryzykiem, dzięki instalacji oświetlenia miejsc o szczególnym zagrożeniu, ludzie ci mogą zakończyć swoje zajęcia według właściwych procedur, wpływających na bezpieczeństwo innych ludzi przebywających w danym miejscu. W strefach wysokiego ryzyka eksploatacyjne natężenie oświetlenia na płaszczyźnie odniesienia nie powinno być mniejsze niż 10% eksploatacyjnego natężenie oświetlenia wymaganego dla danych czynności, jednakże nie powinno być mniejsze niż 15 lx, nie może mieć efektu stroboskopowego, powinno umożliwić rozpoznanie prawidłowe barw. Od chwili zaniku napięcia w sieci oświetlenia podstawowego, instalacja oświetlenia miejsc o szczególnym zagrożeniu powinna zadziałać najpóźniej w ciągu 0,5 s, oraz działać tak długo, jak długo występuje ryzyko dla ludzi.

W naszej ofercie znajdą Państwo:

  • montaż oraz konserwację instalacji oświetlenia miejsc o szczególnym zagrożeniu
  • projekty wykonywane w oparciu o obowiązujące przepisy oraz normy
  • weryfikację, kontrolę oraz pomiary istniejących systemów oświetlenia miejsc o szczególnym zagrożeniu z wymaganiami norm
  • pomiary natężenia oświetlenia

Anluks Elektroinstalatorstwo, ul. Białej Mewy 9/2, 71-784 Szczecin, Andrzej Komorek, telefon +48 602 760 571