• Gwarantujemy solidność usług
    oraz udzielamy gwarancji
  • terenem naszego działania
    jest Szczecin i okolice

Pomiary natężenia oświetlenia

Natężenie oświetlenia wewnętrznego powinno przyjazne i bezpieczne dla ludzi pracujących w danym wnętrzu, powinno zapewniać odpowiednie warunki do wykonywania zadań wzrokowych. Do głównych obowiązków pracodawcy należy zapewnienie pracownikom odpowiedniego oświetlenia stanowiska pracy. Parametry natężenia oświetlenia elektrycznego powinny być zgodne z Polską Normą PN-EN 12464 -1: 2012 "Światło i oświetlenie miejsc pracy". Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach oraz PN-EN 12464 -2: 2008 "Światło i oświetlenie miejsc pracy". Część 1. Miejsca pracy na zewnątrz. Pracodawca jest zobowiązany do wykonywania pomiarów oświetlenia i jego ewentualnych zmian, uzupełnień oraz napraw. W szczególności natężenie oświetlenia powinno być skontrolowane i dostosowane przy zmianach źródła oświetlenia, zmianie aranżacji i wystroju pomieszczeń, zmiany w ustawieniu stanowisk pracy. Wykonanie pomiarów i jego aktualizacja jest wymagana przy ocenie ryzyka zawodowego związanego z oświetleniem. Pomiary natężenia oświetlenia powinny być wykonywane zawsze po wykonaniu nowej instalacji oświetleniowej, oraz okresowo, co pięć lat. Podstawowe parametry oświetlenia to natężenie oświetlenia, równomierność, rozkład luminacji w polu pracy wzrokowej, barwa światła (wygląd barwy światła i oddawanie barwy), migotanie, olśnienie.

Miernikiem natężenia oświetlenia jest luksomierz, posiadający świadectwo legalizacji, wzorcowania i oceny zgodności.

Nasza firma wykonuje pomiary natężenia i równomierności oświetlenia w sferze:

  • Oświetlenia ogólnego
  • Oświetlenia stanowisk pracy
  • Oświetlenia awaryjnego i dróg ewakuacyjnych
  • Oświetlenia zewnętrznych miejsc pracy

Posiadamy certyfikat w zakresie oświetlenie w zakładzie pracy, wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, gwarantujący znajomość aktualnych norm doboru i pomiarów oświetlenia roboczego.

Anluks Elektroinstalatorstwo, ul. Białej Mewy 9/2, 71-784 Szczecin, Andrzej Komorek, telefon +48 602 760 571